Švenčionių vaistažolės

UAB „Švenčionių vaistažolės“ – vienas seniausių vaistažolių perdirbimo fabrikų Pabaltyje ir Europoje, veikiantis ir puoselėjantis tradicijas daugiau nei šimtą metų.

Nedidelė vaistažolių supirkimo įmonėlė, pradėjusi savo veiklą 1883 m. – šiandien – „Švenčionių vaistažolių“ fabrikas – šiuolaikinę technologinę ir laboratorinę įrangą turinti vaistažolių perdirbimo įmonė, apdovanota daugybe įvertinimų bei sertifikatų. Aukščiausios kokybės produkciją tiekiame ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Uzbekistano, Didžiosios Britanijos, Airijos, Prancūzijos, JAV bei Japonijos rinkoms.

Siūlome platų savo produkcijos asortimentą, arbatų bei skystų produktų fasavimo paslaugas, taip pat galime pagaminti ir unikalius produktus su įmonių logotipais.

UAB „Švenčionių vaistažolės“ – tai laiko patikrinta kokybė nuo 1883 m.

FASAVIMO GALIMYBĖS

UAB „Švenčionių vaistažolės“ – Baltijos regiono lyderė, įdiegusi naujausias arbatos fasavimo technologines linijas žinomų pasaulyje kompanijų kaip IMA, OMAG, FUSO, bei išlaikiusi šimtametes vaistažolinių produktų gamybos tradicijas...

Mūsų istorija

Lietuvių liaudies medicinoje nuo seno žinoma ir vartojama daugiau kaip 500 vaistinių augalų. Jau XVIII a. Vilniuje veikė specialios vaistažolių krautuvės, kiekvieną pavasarį bei vasarą vykdavo vaistažolių turgus.


Švenčionių kraštas turtingas žolelių rūšių įvairove, kurią sąlygoja palanki geografinė padėtis. Regiono laukuose, miškuose ir pievose gausu įvairių vaistažolių. Pati gamta padėjo sukurti šiam kraštui būdingą verslo rūšį – vaistažolių rinkimą.

„Švenčionių vaistažolių“ fabriko istorija prasideda 1883 m., garsiam šio krašto farmacininkui N. Taraseiskiui įkūrus vaistažolių supirkimo ir perdirbimo įmonę. Ši data siejama ir su farmacijos pramonės pradžia Lietuvoje.

Kviečiame iš arčiau susipažinti su Švenčionių vaistažolių fabriko istorijos raida.

Kokybės ir maisto saugos politika

UAB ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLES,

gaminanti ir teikianti į rinką arbatas, medaus produktus, maisto papildus, yra įdiegusi kokybės ir maisto saugos vadybos sistemą, parengtą pagal LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 22000:2005 standartų keliamus reikalavimus.

UAB ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS bendrovės darbuotojai ir vadovybė yra įsipareigoję laikytis šios kokybės ir maisto saugos politikos, kuri padeda geriau atlikti savo darbą.

Siekdama nuolat tenkinti vartotojų poreikius bei lūkesčius, užtikrinti stabilų ir pelningą bendrovės darbą, socialinį darbuotojų aprūpinimą, sau ir visam kolektyvui UAB ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS kelia šiuos tikslus:

Kokybės ir maisto saugos politika

 1. Nuolat gerinti veiklos ir gaminamo produkto kokybę ir maisto saugą, atitikti LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 22000 standartų nustatytus reikalavimus.

 2. Atitikti reglamentuojančių įmonės veiklą teisės aktų ir klientų keliamus reikalavimus.

 3. Analizuoti savo veiklos pagal sritį ir  partnerių  bei klientų poreikius ir stengtis patenkinti jų lūkesčius.

 4. Siekti abipusiai naudingo bendradarbiavimo su klientais, veiklos partneriais ir tiekėjais.

 5. Siekti veiklos valdymo gerinimo taikant procesinį ir sisteminį požiūrį.

 6. Nenaudoti žaliavų su genetiškai modifikuotais organizmais (GMO).

 7. Kelti darbuotojų kvalifikaciją užtikrinant produktų kokybę ir saugą, sudaryti palankias darbo sąlygas ir palaikyti saugią aplinką.

 8. Reikalauti kiekvieno darbuotojo atsakomybės už darbo ir produkto kokybę ir saugumą.

 9. Pasitelkti pažangius laboratorinius metodus vertinant produkto kokybę ir saugą.

 10. Gerinti įmonės įvaizdį.

 11. Užtikrinti, kad kokybės ir maisto saugos politika būtų bendrovėje žinoma, suprantama ir įgyvendinama, peržiūrima ir vertinama bei nuolat išliktų veiksminga.

Europos Sąjungos projektai

Siekdama savo tikslų įmonė, 2014 m. gavusi ES paramą, pradėjo įgyvendinti dalinai iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „UAB „Švenčionių vaistažolės“ eksporto didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-093), kurio vertė siekia virš 30 tūkst. Eur. Projekto įgyvendinimo metu įmonė pristatė savo produkciją 3 parodose:

 

 • RIGA food 2014, Riga, Latvia

 • Arabhealth2015, Dubai, JAE

 • PLMA2015, Amsterdam, Netherlands.

 


Šių parodų metu įmonė pristatė savo ypatingas arbatas, kurios ne tik pasižymi puikiu, kiekvienam vartotojui įtinkančiu skoniu, bet ir turi gydomųjų savybių. Su potencialiais partneriais apsikeista kontaktais, aptartos galimos bendradarbiavimo galimybės.

a-280x114.png

Padalinių vadovai įsipareigoja numatyti konkrečius padalinių tikslus, uždavinius, siekiant kokybės ir maisto saugos vadybos sistemos rezultatyvumo, efektyvumo, gerinimo.Darbuotojai stengiasi, kad jų veikla atitiktų bendrovės kokybės ir maisto saugos politikos nuostatas ir siekia tikslų įgyvendinimo.

Bendrovės vadovybė laiduoja šios kokybės ir maisto saugos politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą ištekliais nurodytiems tikslams pasiekti, kviečia visus darbuotojus sutelkti pastangas šių tikslų vykdymui, periodiškai, ne rečiau kartą metuose analizuoti rezultatus bei demonstruoti  lyderystę ir įsipareigojimą dėl kokybės ir maisto saugos vadybos sistemos.

Bendrovė, atsižvelgdama į išorės ir vidaus veiksnius,  planuoja toliau modernizuoti gamybos procesus, siekti aukštesnio technologijos pasikeitimo, kuris leistų dar labiau pagerinti produktų kokybę ir saugą.

Įmonės politika patvirtinta aukščiausios įmonės vadovybės.

 

Bendrovė, atsižvelgdama į išorės ir vidaus veiksnius, planuoja toliau modernizuoti gamybos procesus, siekti aukštesnio technologijos pasikeitimo, kuris leistų dar labiau pagerinti produktų kokybę.