top of page

UAB "Švenčionių vaistažolės"

MAISTO SAUGOS POLITIKA

      UAB Švenčionių vaistažolės - bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra  arbatų gamyba ir medaus perdirbimas, kurioje įdiegta maisto saugos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 22000:2018 standartus bei laikomasi kitų tarptautiniu mastu pripažintų standartų maistui nurodymų.

TIKSLAS:

 • užtikrinti gaminamų maisto produktų saugos ir kokybės lygį, atitinkantį aukščiausius vartotojo/užsakovo, teisinius, pirkėjo šalies teisinius ir maisto saugos standarto reikalavimus.

   

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS:

 • nuolat gerinti maisto saugos ir kokybės sistemą;

 • tobulinti verslo strategiją bei diegti technines naujoves;

 • sistemingai kelti visų darbuotojų kvalifikaciją;

BENDROVĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą;

 • kreipti ypatingą dėmesį į vartotojų/užsakovų atsiliepimus apie gaminamus produktus;

 • nuolat didinti maisto saugos ir kokybės sistemos rezultatyvumą;

 • diegti maisto saugos ir kokybės kultūrą;

 • užtikrinti tinkamą maisto apsaugą ir falsifikavimo suvaldymą;

 • užtikrinti tinkamas sanitarines sąlygas visuose maisto tvarkymo etapuose pagal ES ir LR galiojančius maisto saugą reglamentuojančius teisės aktus;

 • nuolat tobulinti procesus, atsižvelgiant į techninį išsivystymą, mokslines naujoves, vartotojų/užsakovų poreikius ir visuomenės lūkesčius;

 • vieną kartą metuose peržiūrėti ir pakoreguoti šią maisto saugos politiką;

 • nenaudoti gamyboje GMO produktų;

 • kuriant ir tiekiant į rinką produktus, kiek įmanoma mažiau  naudoti alergiją sukeliančias medžiagas

bottom of page